联系航达
 • Địa chỉ công ty

  Địa chỉ: Cum Công nghệp Đồng Vàng, Hoàng Mai, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang.

 • Phương thức liên hệ

  Số điện thoại liên hệ:  

  0755-29374330


 • Email

  sales@hung-tech.com


分公司地址
Trụ sở chính

Công ty TNHH một thành viên công nghệ cao Hung Tech Tham Quyến Trung Quốc
QQ:1633595607
Email:huangzhonghong@hung-tech.com
Địa chỉ: Khu Công nghiệp số 1, FenghuangGang, Xi Xiang Khu Bảo An, Tham Quyến, Trung Quốc
Điện thoại lien hệ:+86-0755 29374330

Hung Tech Hong Kong

Công ty TNHH Quốc Tế Hung Tech Hong kong
Địa chỉ: Phòng 04 tầng 7, phòng phát triển Khải Đồ, số 33 Vượng Giác, Cửu Long, Hong Kong.
Email:huangzhonghong@hung-tech.com
Điện thoại: 00852-27935511  
Fax:00852-35902333

Hung Tech Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THàNH VIêN HUNG TECH
QQ:530092861
skype:hungtech8888
Địa chỉ: Cum Công nghệp Đồng Vàng,
Hoàng Mai, Hoàng Ninh, Việt Yên,
Bắc Giang.
Điện thoại:0240 3662822

  Email
  Hot line
(Zalo/Wetchat)